Automatisk rendesystem

FGM A/S og Danvan A/S har samlet deres ekspertise inden for maskinkonstruktion og kunstvanding for at lave et af de bedste automatiske rendesystemer til salater og krydderurter i verden.

Rendesystemet giver en optimal udnyttelse af dit dyrkningsareal, hvilket er med til at øge antallet af høstet enheder. Dermed reduceres omkostningerne til energi og arbejdsløn pr. høstet enhed samtidig med, at der produceres mere.

Systemet er udført i galvaniseret stål og lejer, der er stærke nok til at håndtere varmerørerne.

Hele systemet tilpasses efter kundens ønsker og behov med mulighed for at tilføje automatisk sprøjtebom, rendevasker og transport. Læs mere her Automatic gutter systems

Fordele

Nedenfor ses nogle af de fordele du kan få ved det automatiske rendesystem:

  • Optimere produktionsarealet med op til 30%
  • Reducere produktionsomkostninger med op til 35 %
  • Giver en effektiv intern transport
  • Giver et renere og mere ensartet produkt
  • Systemet kan justeres efter potte- og afgrødestørrelse
  • Systemet afstandssætter automatisk i takt med at afgrøden
  • Genbruger op til 70% af vand og gødning