Transportbånd og transportanlæg

  • Transportbånd for effektiv transport af potter i gartneriet.
  • Nedsætning af potter efter pottemaskine 6500 pr.time
  • Afstandssætning 4500 pr.time

Transportbånd kan være en ressourcesparende løsning. FGM begyndte at udvikle transportbånd til danske gartnere allerede for 12 år siden og har i dag solgt løsninger til lande som England, Tyskland, Frankrig, Polen og Skandinavien.

Undersøgelser viser, at investeringer i transportanlæg kan give enorme besparelser.Ydermere kan effektiviteten øges, da flere planter kan køres igennem gartneriet. Også i andre sammenhænge, kan transportbånd forenkle processerne i gartneriet, så arbejdet bliver nemmere.

Det er et kendt problem, at CC-containere giver stor risiko for smittespredning. Antallet af CC-containere bliver mindsket betydeligt med et transportbånd, hvorved risikoen for smittespredning også reduceres.

Alle transportanlæg bliver skræddersyet individuelt til det enkelte gartneri, så alt er nøje afstemt i forhold til behovet. FGM foretager opmålinger og kommer med løsningsforslag, som overvejes i fællesskab med kunden. Det vigtigste for FGM er, at kunden er tilfreds med vores produkt og at anlægget er nøje tilpasset til behovet.

Ønsker du mere information om transportbånd og transportanlæg, er du altid velkommen til at kontakte os. Se videoen her

Hvorfor investere i transportbåndanlæg?

Danske gartnere har igennem mange år registreret arbejdsomkostninger fordelt på arbejdsprocesser. Registreringer før og efter installering af transportbånd har dokumenteret en besparelse i timeforbruget på mellem 40 og 60%. I tillæg hertil kører mange gartnere i dag mellem 10 og 25% flere planter igennem gartneriet. Dette gøres ved f.eks. ved at flytte på afstand 2 gange i stedet for som tidligere kun 1 gang. Med transportbånd er det lige pludseligt lønsomt at flytte på afstand flere gange. Et andet eksempel er, at når man f.eks. pakker om mandagen; sætter man ved hjælp af båndanlægget planterne sammen samme dag og flytter også nye planter på afstand samme dag. På den måde kan man køre en mere progressiv produktionsplanlægning og dermed øge produktionen på det samme areal ganske betydeligt.

Læs mere om transportbånd her