Hvorfor invester i transportbånd

Danske gartnere har igennem mange år registreret arbejdsomkostninger fordelt på arbejdsprocesser. Registreringer før og efter installering af transportbånd har dokumenteret en besparelse i timeforbruget på mellem 40 og 60%.

I tillæg hertil kører mange gartnere i dag mellem 10 og 25% flere planter igennem gartneriet. Dette gøres ved f.eks. ved at flytte på afstand 2 gange i stedet for som tidligere kun 1 gang.

Med transportbånd er det lige pludseligt lønsomt at flytte på afstand flere gange. Et andet eksempel er, at når man f.eks. pakker om mandagen; sætter man ved hjælp af båndanlægget planterne sammen samme dag og flytter også nye planter på afstand samme dag. På den måde kan man køre en mere progressiv produktionsplanlægning og dermed øge produktionen på det samme areal ganske betydeligt.

 

Tilbud på transportbånd

Jakob Nielsen

Intern transport og service

(+45) 4016 6364
[email protected]