Mobilt gødningskar

Mobilt gødningskar

Mobilt gødningskar

Gødningskar med pumpe til udvanding

Gødningskar med pumpe til udvanding.

Tekniske data: Grundfoss pumpe 3000 liter vand/time, gødningskar 580 liter.

Mobilt gødningskar til fleksibel gødning
Scroll to Top