Vertical Farming

Vertical farming

Vertical farming

Vertical farming udnytter arealet optimalt og spare omkostninger

Vertical farming er er en ny produktions metode til gartnerier eller industri hvor produktionen er i flere lag, det kan være i mobil borde eller i vores rendesystem (moving gutters system) alt efter hvilken produktion der ønskes.

Vertical farming kan bruges til formering af Kryderurter og salater hvor man udnytter pladsen samt at man kan korte den samlede produktions tid ned hvilket øger kapaciteten i selve produktionen.

Vertical farming kan også bruges som færdig produktionsanlæg som kan blive fuld automatiseret alt efter kundes ønske, ved vertical farming kan der ændres på døgnrytmen på planten så det bliver mere end 24 timer da det er med LED belysning.

Alt efter hvilken type af produktion der skal være med mobilborde eller render kan vi tilbyde forskellige løsninger med vanding, det kan være dryp vanding, sprinkler system eller ebbe/flod det har det tilfælles at vi opsamler det vand som går retur (det som planterne ikke tager) og pumper tilbage igennem vandbehandling og op i buffer tanke inden det kan blive brugt igen, hvilket er med til at vi minimere spild vandressourcer som er godt for miljøet.

Vi tilpasser systemet til jeres krav og ønsker.

Vertical farming systems
Vertical farming solutions
Vertical farming innovations
Vertical farming automation
Vertical farming med planter på rendevogn
Vertical farming i multilayer rendevogne
Vertical farming med rendevogn
Vertical farming med transportbånd
Vertical farming færdigt anlæg inden driftstart
Vertical farming flytning af rendevogne
Vertical farming med overgang mellem linjer og linje ud
Vertical farming anlæg med 4 produktionslinjer

Som alternativ til mobilborde er det også muligt at anvende rendelinjer – det kan du læse mere om her:

Multilayersystem til gartneribranchen
Scroll to Top